Giấy phép kinh doanh

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIKE FASHION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIKE FASHION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LIKE FASHION CO., LTD

2. Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Trụ sở chính tại: 120 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0906 664 665
Email: [email protected]
Website: likefashion.vn
Mã số doanh nghiệp: 0315151242
Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 07 năm 2018


X